Zajazd Przylasek

REGULAMIN ZAJAZDU PRZYLASEK 

Dyrekcja Zajazdu będzie wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu,  który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Zajazdu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, wpłatę zadatku lub całej należności za pobyt.

Dokonując tych czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

 

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Zajazdu Przylasek.
 2.  Doba hotelowa trwa od godz. 14.00, do 11.00.
 3.  Śniadania są serwowane w godzinach 9.00-10.30
 4. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 – 7.00 rano
 5. Za nieprzestrzeganie ciszy nocnej naliczone zostanie obciążenie w wysokości 600 pln
 6. Zameldowanie następuje tylko po okazaniu dokumentu tożsamości .
 7. Rozliczenie pobytu następuje w dniu przyjazdu.
 8. Osobom, które z przyczyn od nas niezależnych zrezygnują z pobytu, nie będą zwracane koszty.
 9. Nie wymeldowanie do godz.11.00 skutkuje przedłużeniem pobytu o kolejną dobę.
 10. Koszt zgubienia kluczy wynosi 50 pln
 11. Przed opuszczeniem pokoju lub domku uprasza się o wyłączenie ogrzewania, zamknięcie drzwi na klucz i jego zwrotu do recepcji.
 12. Gość ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie i zniszczenie mienia hotelowego.
 13. Zajazd nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
 14.  Odpowiedzialność Zajazdu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest istotnie ograniczona. Zajazd nie posiada stosownego depozytu.
 15. Zajazd nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu. Parking jest niestrzeżony i niemonitorowany.
 16. Zabrania się wynoszenia białych ręczników hotelowych z pokoi na kąpielisko.
 17. Sprzątanie pokoju odbywa się na wyraźną prośbę Gościa. Opłata za dodatkowe sprzątanie pokoju związane z nietypowymi zabrudzeniami wynosi 300 pln
 18. Osoby nietrzeźwe nie będą obsługiwane.
 19. Gość wyraża zgodę na obciążenie karą 600 PLN za nieprzestrzeganie ciszy lub zakłócanie wypoczynku. Kara zostanie pobrana w gotówce lub z karty kredytowej Gościa. Odpowiedzialność za naruszenie ciszy ponosi osoba na którą jest meldunek. W sytuacji uporczywych naruszeń ciszy na terenie Zajazdu Gość będzie proszony o opuszczenie miejsca pobytu.
 20. Odwiedzanie Gości hotelowych  jest możliwe w godz. 8.00-22.00
 21. Pozostanie odwiedzających w pokoju lub na terenie Zajazdu po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na odpłatne dokwaterowanie tych osób.
 22. Recepcja ma prawo obciążyć Gościa w przypadku kiedy w pokoju spało więcej osób niż zadeklarowano przy meldunku.
 23. W pokojach i domkach mazurskich nie wolno używać grzałek i grzejników elektrycznych.
 24. Ze względu na ochronę przeciwpożarową i dedykowany system czujników w pokojach i domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Za wezwanie straży pożarnej Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 1.500, – PLN.
 25. Zajazd nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu. Parking jest niestrzeżony i niemonitorowany. Przed Zajazdem znajduje się parking bezpłatny, w miarę dostępności miejsc. Parking wewnętrzny płatny 10 PLN  każdorazowo przy wjeździe.
 26. Akceptujemy pobyt zwierząt za dodatkową opłatą: 30 PLN dobę do 10 kg, 50 PLN powyżej 10 kg
 27. Dyrekcja Zajazdu prosi o zadbanie, aby zwierzę nie było zagrożeniem i utrapieniem dla innych gości.
 28. Prosimy sprzątać po swoich pupilach .
 29. Przebywanie psów w obrębie kąpieliska jest zabronione.
 30. Zakazane jest wyprowadzanie zwierzęcia w celach higienicznych lub rekreacyjnych na terenie Zajazdu.
 31. Nie wolno wprowadzać zwierząt do restauracji.
 32. Zwierzęta winny być prowadzane na smyczy i w kagańcu.
 33. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych.
 34. Zajazd nie przyjmuje ras zwierząt mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w szczególności zwierząt jadowitych.
 35. Przedmioty pozostawione przez Gościa w pokoju mogą być odesłane na wskazany adres na koszt Gościa. W przypadku braku takiej dyspozycji przedmioty będą przechowywane przez 1 miesiąc, a następnie utylizowane.
 36. Zakaz palenia, obowiązuje na terenie całego Zajazdu, poza miejscami wyznaczonymi.
 37. Złamanie zakazu skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 500, – PLN z tytułu odświeżenia pokoju lub domku. [Ust. o ochr. zdr. Dz. U. 1996r nr 10 z pózn. zm.]
 38. W wypadku zauważenia pożaru należy w miarę możliwości zawiadomić  personel i skierować się do wyjścia zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
 39. Chęć rozpalenia grilla lub ogniska należy zgłosić w recepcji w celu uzgodnienia i wskazania bezpiecznego miejsca.
 40. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, zarządzający Zajazdem Przylasek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza.
 41. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO.

DYREKCJA WRAZ Z PERSONELEM ŻYCZĄ MIŁEGO POBYTU